ගැටළු Youtube Non Copyright Music

Discussion in 'අන්තර්ජාලය' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, Oct 17, 2018.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Youtube එකට Music එකක කොටසක් Trim කරල upload කරහම ඒක copyright material එකක් වෙන්ව.. copyright නොවන ලෙස music කොටසක් හදන්නෙ කොහොමද??
  Eg- Ringtones


   
 2. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Youtube content detection system එක AI එකක් හරහා ක්‍රියාත්මක වන නිසා තත්පර 5කට වැඩි ඕනෑම audio/video එකක් AI system* එක මගින් විමසා බලා සලකුණු කරනු ලබනවා. එම audio/video එක දැනට original author විසින් claim කර නොමැතිනම් සමහර විට ඔබට එය භාවිතා කිරීමට** අවස්ථාවක් තිබිය හැකියි.

  Scraper Tools(*3) ලෙස හැදින්වෙන software(*4) වර්ගයක් ඇත. එමගින් audio/video හි යම් යම් තාක්ෂණික වෙනස් කම් සිදුකර නැවත සකසනු ලබයි. මෙවැනි tool එකක් බාවිතාකර AI system එකට හසු නොවන ලෙස contents සැකසිය හැකියි. නමුත් මෙසේ සකසන ලද contents උවද කිසිවෙකු විසින් report කරනු ලැබූ විට ඉවත් කරනු ලැබේ..

  ඔබට සුදුසුම ක්‍රමය නිර්මාණශිලිව ඔබටම ගැලපෙන music එකක් සකස් කර ගැනීමයි. නැතිනම් Royalty-Free Audios භාවිතා කරන්න.


  * New system analysis
  ** Original author විසින් claim කරනතුරු හෝ කිසිවෙකු විසින් report කරන තුරු
  (*3) නිවැරදි තාක්ෂණික නාමය නොදනී.
  (*4) Youtube Re-Uploader එවැන්නකි.


  <IamProgrammerlk/>

   
  S.J Dilanka සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Thankz Mchan...aaa30aaa30aaa30aaa30aaa30

   
 4. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Thankz Mchan...aaa30aaa30aaa30aaa30aaa30

   
 5. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Thankz Mchan...aaa30aaa30aaa30aaa30aaa30

   
 6. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
 7. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  Audacity පාවිච්චි කරල audio එකේ speed එක ටිකක් වැඩි හෝ අඩු කරන්න. pitch එක ටිකක් වැඩි හෝ අඩු කරන්න. වැඩිය වෙනස් කරන්න එපා එහෙම උනොත් audio එක අවුල් යාවි 3% - 5% වගේ ඇති. LAME encoder එක පාවිච්චි කරල MP3 file එකක් විදිහට export කරගන්න.

  Download Links
  Audacity - https://www.audacityteam.org/download/
  LAME - https://sourceforge.net/projects/lame/files/lame/

  Audacity Beginner Tutorials - Playlist  <IamProgrammerlk/>

   
  Last edited: Oct 17, 2018
  S.J Dilanka මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  බොහොම ස්තුතියි සහෝ ✌️✌️✌️✌️

   
  IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page