ගැටළු windows vps එකක් ඕන. airtel රු 500ක් දෙන්නම්.

Discussion in 'අන්තර්ජාලය' ආරම්භ කරන ලද්දේ sathish, Jul 11, 2018.

 1. sathish
  Offline

  sathish ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Jan 22, 2015
  අදහස්:
  305
  Likes Received:
  170
  windows vps එකක් ඕන. airtel රු 500 දෙන්නම්.

   
 2. lakshan perera
  Offline

  lakshan perera සාමාජික

  Joined:
  Jun 5, 2015
  අදහස්:
  105
  Likes Received:
  75
  500 ta nam ganna ba.. 850 wei seoclerk eken ganin...mama use karanawa..

   
  sathish මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page