ගැටළු INTEL HD 620 and Gaming

Discussion in 'පරිගණක ක්‍රීඩා' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, Jun 30, 2018.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  Intel Hd 620 Graphics (Onboard VGA) එකක් Gaming සදහා උපරිම performance සැකසීමට ක්‍රමවේදයක් තියනවද??

   
 2. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  FPS වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක්....
  Game Settings වෙනස් නොකර?

   
 3. G@neo
  Offline

  [email protected] ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  744
  Likes Received:
  827
  මම දන්න විදියට ඔන්බෝඩ් vga එකට රැම් එකෙන් කොටසක් ගන්නව.ඒ නිසා රැම් එක වැඩි කරන්න.ඒ වගේම iobit drive booster වගේ සොෆ්ට්වෙයා එකක් use කරල drivers ටික update කරන්න.

   
  Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  RAM එක 8 GB තියේ....✌️✌️✌️

   
 5. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  443
  Likes Received:
  465
  Ram එක වැඩි කලත් (model එකට අනුව) Onboard VGA එකට access කල හැකි memory ප්‍රමාණයේ limit එකක් තියෙනවා... ඒ නිසා ගොඩක්ම ram එක වැඩි කළා කියලත් වැඩක් නෑ.. BIOS settings වලින් උපරිම අගය දෙන්න. තව game optimizer කියල tools තියෙනවා try කරල බලන්න. මම නම් පාවිච්චි කරන්නෙ නෑ...

  <IamProgrammerlk/>

   
Share This Page