ගැටළු Hutch Sim Rejected Help

Discussion in 'දුරකථන ගැන සියලු දේ' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, Jan 1, 2019.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Hutch Sim එක අරන් දැන් මාස 2ක් විතර වෙනවා.. අද උදේ Reject උනේ..
  Sim එකනම් ගත්ත් හැබැයි Agent කෙනෙක්ගෙන්..ID Register කලේ නම් නෑ.. ඒත් මෙච්ච්ර කල් වැඩ කලා...Plz Help Brotherzzzz...

  [​IMG]

  ආහ්...කුප්පියේ කට්ටියටම Happy New Year..:):):):):Thumbs::Thumbs:

   
  IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Hutch customer care center එකකට ගිහිල්ල කියන්න. පරණ sim එකත් අරගෙන යන්න. registration එක ඔයාගෙ නොඋනාට කමක් නෑ. sim එක පෙන්නලා කාරණය කිව්වහම ඒගොල්ලො අලුත් sim එකක් දෙවි. හැබැයි අළුත් sim එක ඔයාගෙ නමට තමයි register කරන්නෙ. රු.200ක් යනවා අලුත් sim එකට.

  <IamProgrammerlk/>


   
  Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Hri මචන්... ආපහු වැඩ කරනවා..Thnkz

   
  Jobsfree2020 සහ IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  හොඳයි... නමුත් දිගට පාවිච්චි කරන්න හිතන් ඉන්න sim එකක් නම් තමන්ගේ නමට register කරගන්න.... registration එකට සල්ලි යන්නේ නෑ.

  <IamProgrammerlk/>


   
  Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 5. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  දැන් Register කරගන්න විදියක් තියේද? අරන් ගොඩක් දවස් හින්ද?

   
 6. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  Customer care center එකකට ගිහිල්ල කියන්න. කාලය ප්‍රශ්නයක් නෑ. sim විකුණන උන් වෙලාවට ID documents submit කරන්නෙ නෑ. ඒ කාරණේ hutch එකේ අය දන්න නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ.

  <IamProgrammerlk/>


   
Share This Page