ගැටළු H+ අයනයක් වන්නෙ කෙසේද?

Discussion in 'වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ගැන' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, May 29, 2018.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  • H+ අනුවක් වන්නේ කෙසේද?
  විද්‍යාවේදි කියල දෙන දෙයක් තමයි අයනයක් හැදෙන්නෙ මූලද්‍රව්‍යයේ පරමානු ලබා ගැනීමෙන් හෝ පිට කිරිමෙන් කියල...
  පරමානු ලබාගැනීමෙන් - අයන සෑදේ...
  පරමානු පිටකිරීමෙන් + අයන සෑදේ...​
  හයිඩ්‍රජන් වල ප.ක්‍ර. 1 වේ.H අයනයක් සෑදීමට පරමානුවක් ලබා ගත යුතුවේ. පරමානුවක් ලබා ගත් විට එය H- අයනයක් විය යුතු නමුත් H+ අයනයක් ලෙස හදුන්වන්නේ ඇයි?​


   
 2. 0xEDD1E
  Offline

  0xEDD1E ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Apr 14, 2016
  අදහස්:
  439
  Likes Received:
  714
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  පරමාණුවක් පිට කිරීමෙන් H+ අයනයක් සෑදෙනවා. එතකොට H+ කියන්නෙ පොටෝනයක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්.
  ඇත්තටම H+ කියන්නෙ පෝටෝනයක්!

   
  Dishan Hasaral, BusterKW සහ Dasun123 මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  *ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගැනීමෙන් - අයන සෑදේ...
  *ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිටකිරීමෙන් + අයන සෑදේ...
  ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය - 1 s1
  ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිටකරල H+ අයනයක් සෑදෙනවා
  ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තොත් H- අයනයක් සෑදෙනවා

   
  BusterKW සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  H H+
  e - 01 e - 00
  p - 01 p - 01
  n - 00 n - 00

   
  BusterKW සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 5. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  H
  e - 01
  p - 01
  n - 00
  H+
  e - 00
  p - 01
  n - 00

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 6. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Sthuti sahoo..Loku udawwak..

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 7. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  ela

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. Madhawa Habarakada
  Offline

  Madhawa Habarakada Moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  May 2, 2015
  අදහස්:
  2,412
  Likes Received:
  3,577
  පරමාණු nemeyi electrons thama pita karanne or labaganne.

   
  Sathmina සහ BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  H electron පිට කිරීමක් කරනවද? ලබා ගන්නව නෙවෙයිද?

   
 10. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  දෙකම පුලුවන්
  වැඩිපුර වෙන්නෙ පිට කිරීම

   
  BusterKW සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 11. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  HCl ---> H+ + Cl-

   
  BusterKW සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 12. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  H ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගැනීමෙන් 1 s2 උච්ච වායු වින්‍යාසය ලැබෙන නිසා
  H- අයනය හදන්න පුලුවන්. ඒ උනාට වැඩිපුර වෙන්නෙ + අයනය හැදීම. H, 1 කාණ්ඩයෙ මූලද්‍රව්‍යක් වීම තමයි ඒකට හේතුව. ලෝහ හයිඩ්‍රයිඩ H- අයනය හදනව ( eg :-NaH , MgH)

   
  BusterKW සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 13. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Thanks..

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 14. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Oh... Podi Waradimak... :):):):)

   
Share This Page