ගැටළු Google Input Tools Sinhala වැඩ කරන්නේ නැහැ

Discussion in 'සොෆ්ට්වෙයා' ආරම්භ කරන ලද්දේ washister, Aug 1, 2018.

 1. washister
  Offline

  washister ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Jan 19, 2016
  අදහස්:
  587
  Likes Received:
  631
  Google Input Installer Sinhala, එක install කරගෙන වැඩ කරගෙන යන්න පුලුවන් Windows 7 or Windows 10. නමුත් Restart හෝ Shutdown කරලා වෙන user account එකකින් log උනාට පස්සේ අයිත්ම admin access/log වෙලා නැවත install කලොත් විතරයි වැඩ කරන්නේ.
  Windows 7 වල නම්, Control Panel එකට ගිහින් Region and Language settings ගිහින්, Keyboards and Language and then, Change Keyboards, එකට ගිහින් General, Install services එකට Add ගිහින් Sinhala
  කියන එක තෝරාගෙන ඊට අදාල ටික් දාගත්තාම නම් වැඩ කරනවා.
  නමුත් මෙය විදියටම Windows 10 එකට මේක කරගෙන Windows 10 වැඩ කරගන්නේ කොහොමද?

  [​IMG]

   
  gayan01 සහ Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. washister
  Offline

  washister ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Jan 19, 2016
  අදහස්:
  587
  Likes Received:
  631
  Thank you, මට ක්‍රමය ලැබුනා. Windows 10 වල, Control Panel ගිහින් එතන Language settings එක Sinhala කියලා තෝරාගෙන එයට ඉස්සරහින්ම තිබෙන option කියන එක click කලාම එනවා අපිට Google Input කියලා ටික් කරගන්න පුලුවන්. Then working in perfectly.

   
  gayan01 සහ Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page