ගැටළු Google Adsene Account එකක් විකුණන තියෙනවද

Discussion in 'අන්තර්ජාලය' ආරම්භ කරන ලද්දේ Your friend, Oct 16, 2016.

 1. Your friend
  Offline

  Your friend සාමාජික

  Joined:
  Oct 15, 2016
  අදහස්:
  123
  Likes Received:
  45
  adsene accunt ekak vikuanna tiyenam ganath ekka kiyanna.non hosted aulak ne

   
 2. siri
  Offline

  siri සාමාජික

  Joined:
  Apr 6, 2014
  අදහස්:
  106
  Likes Received:
  21
  Spain, Albania, UAE, France, Pakistan, South Africa, Indonesia, Cambodia, Singapore, Netherlands, Bangladesh, Thailand, Philippine, Egypt, Switzerland, Croatia, Poland, Purtagaal, USA Fresh And Dominican Republic One Year Old Adsense Accounts In Stock

   
 3. Lakshina
  Offline

  Lakshina සාමාජික

  Joined:
  Jan 10, 2017
  අදහස්:
  81
  Likes Received:
  20
  අද 27 වෙනිදා වෙලත් ඇයි Adsense එකේ සල්ලි බැංකුවට ඇවිත් නැත්තේ?
  Transactions වල මෙහෙම වැටිලා තියෙන්නේ -
  Automatic payment pending: Wire transfer to bank account
  මේකට හේතුව මොකක්ද?


   
 4. Jobsfree2020
  Offline

  Jobsfree2020 නවක සාමාජික

  Joined:
  Nov 9, 2018
  අදහස්:
  24
  Likes Received:
  3
  Thiyanwa wikunanta

   
 5. Lahiru
  Offline

  Lahiru සාමාජික

  Joined:
  Oct 11, 2014
  අදහස්:
  117
  Likes Received:
  33
  Google ආයතනය මගින් Blog අඩවි සදහා ලබා දෙන Google Adsense Account ගිණුමක් දැන් ඔබට අපෙන් 100% ක වගකීමක් සහිතව Genuine Account ලබා ගත හැකිය.
  Website අඩවි සදහා අප ඔබ වෙත ලබා දෙන Google Adsense Account For Non Hosted ගිණුම. Contact Me - 0717554025
  Fb - https://www.facebook.com/lalamaxboy

   
Share This Page