ගැටළු Etisalt CliQ ගැන

Discussion in 'වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ගැන' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, Jun 2, 2018.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  261
  Likes Received:
  145
  Etisalt CliQ Montly Unlimited Package එක හොදයිද? Speed Limit කීයද? වාසි අවාසි දන්නවනම් කියන්න...

   
 2. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  මම දන්න තරමින් දවස් හතේ(7) එක තමයි ලාබම එක. ඒකෙ 15GBක් දෙනවා රු 195.00 ට. මම ඊට වඩා වැඩි packages පාවිච්චි කරල නෑ.. speed එකත් අවුලක් නෑ 4G තියෙනවා.. film එකක් download කරන්න විනාඩි දහයක් වගේ යන්නේ... Dialog Mobitel වගේ torrent block කරන්නෙත් නෑ... Direct ම තමයි මම බාන්නෙ.. මම සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ඔය packages හතරක් active කරනවා... Speed limit කරන්නෙ නෑ. BlueStacks install කරල Cliq app එක install කරගන්න PC එකෙන් package active කරනවානම්

  <IamProgrammerlk/>

   
  Last edited: Jun 2, 2018
  gayan01 මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Dialog torrent block කරනවද?
  Dialog ම තමයි මම බාන්නෙ. තාමනමි මට එහෙම එකක් අහුවෙලා නෑ.

   
 4. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  [​IMG]
  ඔයා පාවිච්චි කරන torrent engine එකෙත් check කරල බලන්න..

  <IamProgrammerlk/>

   
 5. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Free download manneger mama pavichchi karanne.
  Direct download karanne

   
 6. G@neo
  Offline

  G@neo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  746
  Likes Received:
  829
  195/= 7DAYS එකේ පැය කීයක්ද අන්ලිමිටඩ්? 24H × 7 ම ද? night day කියල වෙනසක් නැද්ද? aaa29

   
 7. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  (7 days X 24h = 168h) පැය 168 ක් ඇතුල පාවිච්චි කරන්න 15GB ක් හම්බ වෙනවා speed limit එකක් නෑ.. day\night කියල වෙනසක් නෑ..

  <IamProgrammerlk/>

   
 8. G@neo
  Offline

  G@neo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  746
  Likes Received:
  829
  :eek::eek::eek: fff049 දෙයියො සාක්කි.අපරාදෙ මෙච්චර කල් ඩයලොග් කාරයො පොහොසත් කලේ fff009

   
  IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. G@neo
  Offline

  G@neo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  746
  Likes Received:
  829
  fff009aaa9aaa9fff009fff009fff009aaa9aaa9fff009fff009fff009fff009aaa9fff009fff009fff009fff009aaa9fff009fff009fff009aaa9aaa9fff009fff009fff009fff009fff009aaa9aaa9aaa9fff009aaa9aaa9fff009fff009fff009aaa9fff009fff009fff009fff009fff009fff009aaa9fff009:Motherofgod: හෙටම සිම් එකක් ගන්නවා.

   
 10. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  සිරාවටම..........................

   
Share This Page