ගැටළු amazon.com එකට drop shipping කරන අය ඉන්නවද ? සහ daraz.lk වල sell කරන අය ?

Discussion in 'Shopping / Selling' ආරම්භ කරන ලද්දේ lakshan perera, Jan 7, 2019.

 1. lakshan perera
  Offline

  lakshan perera සාමාජික

  Joined:
  Jun 5, 2015
  අදහස්:
  105
  Likes Received:
  75
  amazon.com එකට drop shipping කරන අය ඉන්නවද ? සහ daraz.lk වල sell කරන අය ?

   
 2. Madhawa Habarakada
  Offline

  Madhawa Habarakada Moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  May 2, 2015
  අදහස්:
  2,412
  Likes Received:
  3,577
  daraz selling. yes

   
 3. lakshan perera
  Offline

  lakshan perera සාමාජික

  Joined:
  Jun 5, 2015
  අදහස්:
  105
  Likes Received:
  75
  ebay eken gennala karanna berida?..orders enawada Hodata ? godak sell wenne mona wage items da ?

   
 4. Chamaramadu
  Offline

  Chamaramadu නවක සාමාජික

  Joined:
  Sep 29, 2017
  අදහස්:
  31
  Likes Received:
  12
  Shopify Walin Drop shipping Karanawa,Amazon Wala Sell karanawa.Amazon Wala Sell Karanna Kalin Hoda Awabodayak Thiyenna ona.
  Draz Ekenam Sell Karanne na.

   
 5. Madhawa Habarakada
  Offline

  Madhawa Habarakada Moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  May 2, 2015
  අදහස්:
  2,412
  Likes Received:
  3,577
  Ebay walin genat karanna puluwan. Drop shipping nam ba. Stock tiyaganna one.
  Items tiye nam orders enawa.
  Godak demand electronics walata but comperition wadi.

   
 6. Madhawa Habarakada
  Offline

  Madhawa Habarakada Moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  May 2, 2015
  අදහස්:
  2,412
  Likes Received:
  3,577
 7. lakshan perera
  Offline

  lakshan perera සාමාජික

  Joined:
  Jun 5, 2015
  අදහස්:
  105
  Likes Received:
  75
  Seller Commission eka keeyak kapaagannawada ?

   
 8. Madhawa Habarakada
  Offline

  Madhawa Habarakada Moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  May 2, 2015
  අදහස්:
  2,412
  Likes Received:
  3,577
 9. lakshan perera
  Offline

  lakshan perera සාමාජික

  Joined:
  Jun 5, 2015
  අදහස්:
  105
  Likes Received:
  75
  wisthara tikak kiyannako,mona wage deewalda sell karanne ?

   
Share This Page