ගැටළු හොඳ PHP editor එකක් කියන්න

Discussion in 'සොෆ්ට්වෙයා' ආරම්භ කරන ලද්දේ Nirmal Savinda, Apr 3, 2018.

Tags:
 1. Nirmal Savinda
  Offline

  Nirmal Savinda සාමාජික

  Joined:
  Jul 14, 2016
  අදහස්:
  176
  Likes Received:
  92
  හොඳ php editor එකක් කියන්නaaa1aaa1
  PHP version එක අනුව errors පෙන්නන එකක්

   
  InduwaraU මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  මටත් ඕනේ කරලා තියෙනවා PHP ඉගෙන ගන්න Editor එකක්.. o_Oo_O
  ඔන්ලයින් මොනවත් නෑ. :(

   
  Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  Rapid PHP - 2016
  පාවිච්චි කරලනම් නෑ. බලන්නකෝ ඕක හොදද කියලා.

   
 5. Gihan
  Offline

  Gihan moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  2,727
  Likes Received:
  2,076
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  PHPStorm : download

  rar password : www.yasdl.com

   
  Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 6. Hifollowers
  Offline

  Hifollowers ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2016
  අදහස්:
  925
  Likes Received:
  547
  Notepad +

   
  Dasun123 සහ Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 7. Nirmal Savinda
  Offline

  Nirmal Savinda සාමාජික

  Joined:
  Jul 14, 2016
  අදහස්:
  176
  Likes Received:
  92
  හැමෝටම ස්තුතියි

   
  InduwaraU සහ Gihan මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. IP_Man
  Offline

  IP_Man විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  1,307
  Likes Received:
  1,660
  Atom + IDE PHP

   
  InduwaraU සහ Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. Nirmal Savinda
  Offline

  Nirmal Savinda සාමාජික

  Joined:
  Jul 14, 2016
  අදහස්:
  176
  Likes Received:
  92
  thanks

   
 10. VARUNA
  Offline

  VARUNA ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Dec 16, 2014
  අදහස්:
  631
  Likes Received:
  770
  IDE - Netbeans - Free
  Text Editor - Sublime Text, Brackets, VSCode - Free
  :):):):):):):):):):):):):):):):):)

   
  InduwaraU සහ Nirmal Savinda මෙම අදහසට කැමතියි.
 11. Nirmal Savinda
  Offline

  Nirmal Savinda සාමාජික

  Joined:
  Jul 14, 2016
  අදහස්:
  176
  Likes Received:
  92
  thanks

   
  VARUNA සහ InduwaraU මෙම අදහසට කැමතියි.
 12. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Notepad++ hodai. Ona language ekak puluwan

   
  InduwaraU, Nirmal Savinda සහ Hifollowers මෙම අදහසට කැමතියි.
 13. Shadow
  Offline

  Shadow විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Mar 29, 2016
  අදහස්:
  1,687
  Likes Received:
  1,140
  Brackets aaa30

   
  InduwaraU, Nirmal Savinda සහ Hifollowers මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page