ගැටළු මේවගෙන් හොද සොෆ්ට්වෙයා එක මොකද්ද?

Discussion in 'සොෆ්ට්වෙයා' ආරම්භ කරන ලද්දේ InduwaraU, Jun 28, 2018.

?

මෙවගෙන් හොදද මොකද්ද?

 1. FL Stuio

  2 vote(s)
  100.0%
 2. Virtual Stuio

  0 vote(s)
  0.0%
 3. Cubase

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Audacity

  0 vote(s)
  0.0%
 5. Adobe Audition

  0 vote(s)
  0.0%
 6. Other (Please Comment)

  0 vote(s)
  0.0%
 1. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  Audio Track හදන්න, Audio Edit, Audio Recoading, DJ වගේ වැඩ වලට මේ සොෆ්ට්වයා වලින් හොදම එක මොකද්ද?
  • FL Stuio
  • Virtual Stuio
  • Cubase
  • Audacity
  • Adobe Audition
  ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොනවද? අත්දැකීම් මොනවද?
  මීට වඩා හොද සොෆ්ට්වෙයා තියෙනවද?

   
 2. Hifollowers
  Offline

  Hifollowers ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2016
  අදහස්:
  925
  Likes Received:
  547
  • Audacity නං Dj වගේ එව්වට හරියන්නේ නෑ, ඒක මම නං පාවිච්චි කරන්නේ noise reduction වලට.
  • FL Stuio නං ලොකුවට පාවිච්චි කරලා නෑ එත් ඔයාගෙ වැඩේට මේක ටිකක් ගැලපෙයි මම හිතන්නේ
  • virtual dj කියලා software එකකුත් තියෙනවා ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ( මේක නං අන්තිමේට පාවිච්චි කරේ 2012 දී විතර.)
  • මම නං කියන්නේ මේ ඔක්කොම ඔයා test කරලා බලලා ඔයාම තීරනයක් ගන්න එක තමා හොද


   
  InduwaraU මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  hmm. mn vitual dj use karala thiyenawa.
  tnx for commet.. :)

   
  Hifollowers මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. InduwaraU
  Online

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  නිවරදි කිරීමයි.
  එය
  • Virtual DJ
  ලෙස වෙනස් විය යුතුය. :rolleyes:o_O

   
  Hifollowers මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page