මගේ Link Collection එක - හැමෝට වැදගත් විය හැකියි.

Discussion in 'අන්තර්ජාලය' ආරම්භ කරන ලද්දේ IamProgrammerlk, May 21, 2018.

 1. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  මේ තියෙන්නෙ මගේ browser එකේ bookmark කරල තියෙන link collection එක. මෙතන ඔයාලටත් අවශ්‍ය වන site වල links තියෙන්න පුළුවන්.... links දෙන එක කුප්පියේ නීති රීති වලට පටහැනි නෑ මම හිතන්නෙ..? කොහොමත් ref links එහෙමත් නෙවේනෙ... ඔයාල ලඟත් අනිත් අයට වැදගත් වෙයි කියල හිතන site වල links තියෙනවනම් මෙතන දාන්න... category/description එකත් එක්ක...

  !!! WARNING !!! මේ සමහර site වල virus / bot / spyware / adware වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රවේසමෙන් පරිහරණය කරන්න..!!!

  <IamProgrammerlk/>


   
  BusterKW, G@neo සහ sathish මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 3. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 4. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 5. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Programming Sites

  Facebook SDK
  Facebook PHP SDK v5.x — a complete guide! | Ben Marshall
  Getting Started - Web SDKs

  Node.js
  Node.js Tutorial
  Tuts+
  C++ Programs « The Crazy Programmer
  Scott Hanselman
  Coding Horror
  Photoshop Sinhalen Downloads
  W3Schools Online Web Tutorials
  PHP | Heaven Drops
  PHP Security Consortium: PHP Security Guide
  PHP Master » For PHP Developers | PHP Tutorials | Learn PHP | PHP Script | Security | PHP Date and Forms
  PHP: Hypertext Preprocessor
  PHPeasystep - Learn PHP and mySQL
  50 Resources for Facebook Application Developers
  Helplogger | Blogger tips, tricks, tutorials and widgets
  Programming Tips and Samples for Enthusiasts
  Open Source: 2016 - Java/C++/Python/Android/Design Patterns
  PHP programming, tutorials, training, web development and tips
  Coding Cage | Programming Blog - PHP, MySQL, Ajax, jQuery, Web Design Tutorials

  JavaScript

  JS: The Right Way
  You Might Not Need jQuery
  Strict mode - JavaScript | MDN
  Creating a JavaScript Library | Jordan Checkman
  3 ways to define a JavaScript class / Stoyan's phpied.com
  JS for all of us
  JavaScript Module Pattern: In-Depth
  jQuery EasyTabs Plugin
  Tabbed Content with jQuery and CSS
  How to Create a Basic Plugin | jQuery Learning Center

  CSS

  Functional CSS Tabs Revisited | CSS-Tricks

  SEO

  Search Engine Journal - Marketing News, Interviews and How-to Guides
  SEO | MyTrickPages.com
  MyTrickPages.com - FREE Tech News,Web & Blog Tricks & SEO Articles

  Sinhala Blog
  ..::Gajat Blog::..
  SOFTZLANKA
  SLbloggs | Technology සිංහලින්
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් - ජංගම දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධතිය
  සංවේදී
  තීර්ථ යාත්‍රාව
  dedunu
  Ezone Lanka IT Blog
  thathu.com

  History
  Ancient Mysteries of the World
  Sahurada Totupala :: සහෘද තොටුපළ

  Programming
  දන්න සිංහලෙන් PHP ඉගෙනගමු

  Emoney
  E ඩොලර්
  E money in Sinhala | Vimasumblog.com
  අන්තර්ජාලයෙන් මුදල්
  i Plus Blog

  Tech News
  TechGuru.lk | Technology for Sri Lankans
  Home - Windows Geek | The Ultimate Geek Hub for Microsoft fans

  User Manuals
  ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!

  Web Designing

  Responsive Web Designing

  Responsive Design in 3 Steps - Web Designer Wall - Design Trends and Tutorials

  Bug fixing

  iPhone Safari Viewport Scaling Bug - Web Designer Wall - Design Trends and Tutorials
  Responsive Design with CSS3 Media Queries - Web Designer Wall - Design Trends and Tutorials

  <IamProgrammerlk/>

   
  BusterKW සහ sathish මෙම අදහසට කැමතියි.
 6. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 7. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 8. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 9. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 10. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Online Tools

  All Tools
  Real Time Unicode Converter
  Webestools
  PAGE REBOOT : automatically refresh any website
  Metric Conversion charts and calculators
  [en] .htaccess Editor

  CSS Animation Creator
  CSS3 Keyframes Animation Generator
  CSS Animation Kit

  CSS Tools
  Clippy — CSS clip-path maker
  CSS Tooltip Generator - CSS Portal
  CSS3 Shapes - CSS Portal
  Best Online CSS Viewer, Editor, Beautifier/Formatter, Validator, Minifier, Compress

  Deobfuscators

  Javascript Deobfuscator
  JS NICE: Statistical renaming, Type inference and Deobfuscation

  Dongle Unloker
  Huawei Unlock Code Calculator (New / Old Algo)
  Mobile Unlock Codes Generator | texby tools
  Huawei USB modem Unlock, Unlock USB 3G Modem, Unlock Wireless Modem, Unlock ZTE USB Modem

  Fack Data Generators
  US Address Generator - Fake Address, Random Address Generator
  Working fake credit cards Online credit card generator
  Lorem Ipsum - All the facts - Lipsum generator
  xUls.To - Fake Credit Card Generator

  Feed Reader
  Feedreader Online

  IP Tools
  What Is My IP Address | Shows Your IP Address
  What Is My IP Address? Lookup IP, Hide IP, Change IP, Trace IP and more...
  FREE VPN Service | Super Free PPTP VPN Accounts

  Like Exchange
  Like4Like.org - Get 100% FREE Likes, Subscribers, Followers and Views
  AddMeFast.com - Get Likes, Subscribers, Followers, Views and Hits . Easy registration, 50 points at start and daily 50 bonus points for active users. Start Promotion Just Now and invite all your friends to join AddMeFast.
  Promote Facebook pages and websites. Join FREE! - GetLikesPro - Facebook Like Exchange
  FansBOX 2.0 on Facebook

  Live FM
  Y FM - Online Radio Player
  Sinhala Songs|Shaa FM Official Web Site|Free Sinhala Songs|Download New Sinhala Songs
  SUN FM Official Web Site|English Radio Sri Lanka|Oldies Stations Sri Lanka|Classical English Songs Sri Lanka|On line Radio Sri Lanka|Sri Lanka English Radio|English Radio Stations Sri Lanka|English FM Radio Station Sri Lanka|Sri Lanka Live Radio|
  Hiru Fm Listen Live|Sinhala Songs|Download Sinhala Songs|Free Sinhala Songs

  Name Generator
  Nameboy Domain Name Generator - Domain Name Search - Domain Finder
  Dot-o-mator: Domain & Company Name Ideas Generator

  Obfuscators

  PHP Obfuscator
  Online PHP Code Obfuscator and Encoder / Encrypter

  Javascript Obfuscator
  Free Javascript Obfuscator - Protects JavaScript code from stealing and shrinks size
  Javascript Obfuscate and Encoder
  /packer/
  Javascript Compressor - compress code online for free

  Online App Creating Tools
  FREE App Creator. Create Apps for Android. No Coding Required.
  MIT App Inventor

  Online Dictionaries and Grammar Checking Tools
  Madura Online
  Grammar Check Online- It's Free|Ginger Software

  Online Gif Maker
  Convert video to animated GIF

  Online Logo Mackers
  Text Logo Maker (Special Font Text Logo)

  Online Meta Tag Genarator Tools
  Online Meta Tag Generator, Free Meta Tag Creator, Meta Tag Builder Tool
  Free Meta Tag Generator

  Online Phone For Account Verification
  SMS Receive Free | Temporary SMS and Disposable Numbers
  Get Free Virtual SMS Number - Received SMS Online
  Free Virtual Mobile Phone Number - Receive SMS Voice

  <IamProgrammerlk/>

   
  BusterKW සහ sathish මෙම අදහසට කැමතියි.
 11. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Online Video Downloading Tools
  Free Online YouTube Downloader
  KeepVid: Download online videos from Youtube, Vimeo, Twitch.Tv, Facebook, Dailymotion, Youku, Tudou, Metacafe and more!
  YouTube Video Converter and Download - ClipConverter.cc
  SaveDeo: The easiest way to download videos from Youtube, Tumblr, Dailymotion, Vine, Facebook, Instagram, Vimeo, Adobe.tv, Soundcloud and others
  Download Youtube Video, Subtitle, Playlist, Channel Online Free
  Youtube Multi Downloader Online Free

  Online Web Site Builder
  Wix Free Website Builder | Wix.com

  Online Website Testers
  Google Search Console Mobile-Friendly Test
  PageSpeed Insights
  The W3C Markup Validation Service
  G Suite toolbox
  DNS Report - ViewDNS.info

  Programming Tools
  Online Html Tools
  CodePen - Front End Developer Playground & Code Editor in the Browser
  Create a new fiddle - JSFiddle

  Search Engine Submit
  Bing - Submit your Site to Bing
  Webmaster Tools - Crawl URL
  Gigablast - Add Url
  Add URL / Submit URL - Scrub The Web
  Free Search Engine Submission

  SEO Tools
  IMTalk.org - IMT Website Submitter
  Auto Backlink Generator
  Auto Backlink Feed Generator
  Free BackLinks - Free BackLink Generator
  Web Stats Backlinker - Webmaster Deck - Giving You Tools To Bring The Bucks!!!
  Webmaster Deck - Directory Submitter
  Google Ping - Ping Google Sitemap
  SEO Tools
  Search engine optimization SEO Company Promotion ranking Services internet marketing placement
  Increase Website Traffic, PageRank, SEO, Backlinks, Alexa - Free
  HitLeap - The Quality Traffic Exchange
  Free Submit Search Engine - Simple Submission and Seo Tool
  Free Backlinks Submitter Generator
  Ping your website, Free Backlinks, Thousands of Backlinks for Free, Create Free Backlinks for websites

  Tool Collections
  Free Online Tools For Developers - To Beautify, Validate, Minify, Analyse, Convert JSON, XML, JavaScript, CSS, HTML, Excel
  Online Reference & Tools - RapidTables.com
  Home of online tools and utilities - Beautify Tools
  Online code convert tools and utilities - Beautify Converters beautifyconverter.com

  Torrent from FTP Downloading Tools
  zbiz
  Free | Filestream
  Torrent Safe | Anonymous Web Torrent Client, Fast Downloads
  Search & Download from Uploaded, BigFile, FileFactory, Nitroflare and others | FilesLoop.com

  Website Capture
  Web-capture - Online full length web site screenshots for free
  URL2PNG - Screenshots as a Service

  <IamProgrammerlk/>

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 12. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 13. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 14. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 15. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 16. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  Pornography
  Best teen porn videos. Young Sex Tube. Watch xxx in HD
  Cash Porn Video Tube - Amateur xHamster, XNXX, xVideos, Pornhub Sex
  Explicit Tube. Free full length porn videos, sex tube, free sex.
  Free Porn Pics, XXX Sex Videos - Elephant List Porn Site
  Free Porn, Porno & Sex Videos - GotPorn.com
  Free Porn, Sex Videos 4 You, Porno Hub, Porn Tube, XXX Movies
  Free Sex Videos & Porn Videos | PornerBros
  Homemade teen videos online - SexTeenClips
  NudeVista Free Porn Search Engine
  Porn tube, free sex videos, XXX tube - TubeCup
  Sex Teen Clips - teen tube with young girls porn videos
  Slut Titfucks Black Cock - Free Porn & Sex Video - Hd, Big Cocks, Titjob, Big Boobs, Brunette Porn Videos - 2686266 - Porn Tube NuVid.com
  Sun Porno - Free Porn Tube Videos
  The Porn Dude - Top Porn Sites List!
  We are scorching and she desired to make money off us so she made us lesbos | Young sex tube
  XXX Sex Movies & FREE Adult Video Clips
  Xxx Tube Set - Hot Tube Sex. Free XXX Videos
  Free Porn Pics & Sex Photos - Porno, XXX, Images, Categories
  XXX Movies Tube - Free Porn Movies at iXXX . com
  Free Porn Tube, Sex Videos & XXX Porno Movies ~ PornJ
  Teen Pussy XXX Videos- Hottest Young Porn Archive with Sexy Teen Babes
  Teen sex 18 porn tube: young girls xxx videos for free
  Best teen porn & the teen tube8 tube at freteenporn.com
  Marcusrockar - Touch Me Yes You Can No.04
  Olhando o pau bem duro
  Hot-Sex-Tube.com - Free porn videos, XXX porn movies, Hot sex tube
  Coffe tube - porn tube clips Voyeur
  Girlfriend Lip Kiss -
  Ultra-soft baby sister -
  Hot Teen sucking dick and show all - Part 1 -

  Porn Video Sites

  Porn tube, free sex videos, XXX tube - TubeCup
  beeg.
  BravoTube @ Porn Tube, Free Sex Videos
  Free Porn Videos & HD Sex Tube Movies at xHamster
  Free Porn Videos, Free Sex Tube Movies, Mobile Porn - DrTuber.com
  Free Porn Tube & XXX Movies / Upornia.com
  Porn tube, free sex videos, XXX tube - PrivateHomeClips

  <IamProgrammerlk/>

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 17. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 18. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 19. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
 20. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
Share This Page