පැරණි elakiri.com ගිණුමක් අවශ්‍ය කර තිබේ.

Discussion in 'වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ගැන' ආරම්භ කරන ලද්දේ IamProgrammerlk, Oct 5, 2018.

 1. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  451
  Likes Received:
  473
  භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද හෝ අතහැර දමන ලද elakiri forum එකෙහි ගිණුමක් අවශ්‍යයි. එය අවම වශයෙන් අවුරුදු එකහමාරක් පැරණි විය යුතුයි. නම කුමක්වුවත්, membership level එක කුමක්වූවත් blacklist/ban වෙලා නැතිනම් අවුලක් නෑ.
  මිලදී ගැනීමට නම් අදහසක් නැහැ. PM එකක් දාන්න.


  <IamProgrammerlk/>


   
 2. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  451
  Likes Received:
  473
  මේ වැඩේ මම කරගත්ත. මගෙම පරණ account එකක් තිබිලා මගේ පරණ abandoned account ගොඩේ...

  <IamProgrammerlk/>


   
  Waruna Prasad Madusanka මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page