කුප්පිය.lk facebook fanpage

Discussion in 'නිවේදන' ආරම්භ කරන ලද්දේ මිහිසර, Apr 8, 2014.

 1. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  chirantha dissanayaka, S.J Dilanka, Madushan Serasinghe සහ 2 තවත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  ලයික් කරේ නැති අය ලයික් කරලා ශෙයා කරනම් කුප්පියට එක ලොකු උදව්වක් වේවි. කුප්පියේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් ඔයාල හැමෝම මේ දේ කරලා කුප්පියට සහයෝගයක් ලබල දෙන්න.

   
  Shamath Udakara සහ Madushan Serasinghe මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. Madushan Serasinghe
  Offline

  Madushan Serasinghe සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Jan 20, 2016
  අදහස්:
  91
  Likes Received:
  49
  ඔන්න සහෝ මත් like එකක් දලා shear කර..

  Sent from my SM-N9005 using Tapatalk

   
Share This Page