කුප්පිය ගැන දැන ගත්තේ කොහොමද?

Discussion in 'නිවේදන' ආරම්භ කරන ලද්දේ මිහිසර, Feb 25, 2017.

 1. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  ඔයාල කුප්පියට මුලින්ම ආවේ කොහොම දැනගෙනද කියල දැනගන්න කැමති.
  google Search
  Facebook
  Recommended by friend
  web site link

   
  ටෙකා මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. devinda
  Offline

  devinda නවක සාමාජික

  Joined:
  Sep 7, 2015
  අදහස්:
  30
  Likes Received:
  16
  Google search

  Sent from my SM-G316HU using Tapatalk

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. unkown
  Offline

  unkown ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Sep 11, 2016
  අදහස්:
  222
  Likes Received:
  58
  google

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. Shadow
  Offline

  Shadow විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Mar 29, 2016
  අදහස්:
  1,687
  Likes Received:
  1,140
  Mta nm kynna thiyenne wenas deyak...... mn kuppiyata mulinma awe ape nathiuna sadeepa saho ge blog eken..... eyata ekata godakma pin athwei....

   
  මිහිසර සහ Code MX මෙම අදහසට කැමතියි.
 5. S.J Dilanka
  Offline

  S.J Dilanka නවක සාමාජික VERIFIED New Member

  Joined:
  Dec 3, 2015
  අදහස්:
  3
  Likes Received:
  4
  Website Link

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 6. Creed
  Offline

  Creed ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Apr 6, 2014
  අදහස්:
  762
  Likes Received:
  351
  මිහිසර අයියගෙන්ම තමයි දැනගත්තෙ aaa16aaa16aaa16 අපි පටන් ගත්ත දවසෙ ඉදන් මෙකෙනෙ fff042

   
  mygo, මිහිසර, InduwaraU සහ 2 තවත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 7. Code MX
  Offline

  Code MX නවක සාමාජික

  Joined:
  Nov 14, 2016
  අදහස්:
  46
  Likes Received:
  38
  Google ekn mulinma ave. Passe @Shadow kiuwa vage matath sadeepa thamai recommend kale. Passe hamadama ena eka puruddak una. Ena hama vlavakama sadeepava mathak vnva. Dakala nathi hoda yaluwek mge.

   
  මිහිසර සහ Shadow මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. Malinda LK
  Offline

  Malinda LK සාමාජික

  Joined:
  Feb 16, 2017
  අදහස්:
  67
  Likes Received:
  101
  වෙන සයිට් එකක ලින්ක් එකකින්

   
  මිහිසර සහ Code MX මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. Gihan
  Offline

  Gihan moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  2,727
  Likes Received:
  2,076
  kuppiya patan gatta dawse idan meke mamanm.kuppiya mta mulinma set unenm google eken mta mataka vidiyatanm.

   
  මිහිසර සහ Shadow මෙම අදහසට කැමතියි.
 10. asiri samitha
  Offline

  asiri samitha සාමාජික

  Joined:
  Mar 9, 2015
  අදහස්:
  77
  Likes Received:
  44
  google search

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 11. Shadow
  Offline

  Shadow විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Mar 29, 2016
  අදහස්:
  1,687
  Likes Received:
  1,140
  Ethakota staff une??

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 12. ABC
  Offline

  ABC ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  411
  Likes Received:
  315
  aniwa bn.

   
  mygo, මිහිසර සහ Creed මෙම අදහසට කැමතියි.
 13. 0xEDD1E
  Offline

  0xEDD1E ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Apr 14, 2016
  අදහස්:
  439
  Likes Received:
  714
  Google එකෙන් :)

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 14. InduwaraU
  Offline

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  mathaka naa bn.. :(fff009aaa9
  internet eken neme.. :rolleyes:aaa31aaa32
  @0xEDD1E da manda kiwwe..? aaa32:);)aaa33aaa30

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 15. gayan01
  Offline

  gayan01 ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Sep 8, 2015
  අදහස්:
  430
  Likes Received:
  349
  FB eken tamai dena gatte.

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 16. pallie
  Offline

  pallie ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Aug 24, 2015
  අදහස්:
  239
  Likes Received:
  177
  alexa page rank :D

   
  මිහිසර සහ S.J Dilanka මෙම අදහසට කැමතියි.
 17. Ashan44
  Offline

  Ashan44 ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 21, 2015
  අදහස්:
  488
  Likes Received:
  699
  Google එකෙන් තමයි ;)

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 18. Ishara Keeerthirathna
  Offline

  Ishara Keeerthirathna සාමාජික

  Joined:
  Aug 10, 2016
  අදහස්:
  109
  Likes Received:
  48
  google වල internet money ගැන search කරද්දි

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 19. Kent Parker
  Offline

  Kent Parker ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Jul 30, 2015
  අදහස්:
  332
  Likes Received:
  201
  google Search

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 20. G@neo
  Offline

  G@neo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  746
  Likes Received:
  829
  :gtfo newbz:ගූගල් දෙයියන්ගෙන් ...

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page