ගැටළු කුප්පියෙහි avatar images දර්ශනය නොවීමේ දෝෂය...

Discussion in 'වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ගැන' ආරම්භ කරන ලද්දේ IamProgrammerlk, Dec 23, 2018.

 1. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  කුප්පියෙහි avatar images දර්ශනය නොවීමේ දෝෂයක් ටික කලක සිට පවතී. තවම එය නිරාකරණය කොට නැත... ඇයි..?

  [​IMG]
  l
  [​IMG]

  <IamProgrammerlk/>

   
 2. InduwaraU
  Offline

  InduwaraU විශිෂ්ට සාමාජික

  Joined:
  May 20, 2016
  අදහස්:
  1,221
  Likes Received:
  673
  plugin eke awlak wage.. o_O

   
 3. Shadow
  Offline

  Shadow විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Mar 29, 2016
  අදහස්:
  1,687
  Likes Received:
  1,140
  plugin ekata avatar eka fetch wenne ne wage

   
  IamProgrammerlk මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. IamProgrammerlk
  Offline

  IamProgrammerlk ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jul 25, 2017
  අදහස්:
  481
  Likes Received:
  508
  ලෙඩේ හදන්නෙ නැති එකයි ඒකට කෙනෙක් නැති එකයි මට තියෙන අවුල... මම post එක දැම්මේ ලඟදි උනාට මේ ලෙඩේ මාස ගානක ඉදල තියෙනවා...

  <IamProgrammerlk/>


   
Share This Page