කුප්පියට බැනර් එකක්

Discussion in 'නිවේදන' ආරම්භ කරන ලද්දේ මිහිසර, Aug 5, 2014.

 1. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  [​IMG]

  Code:
  <a href="http://www.kuppiya.lk"><img src="http://kuppiya.lk/upload/pic/kuppiya.lk%201.png"/></a>
  
  [​IMG]

  Code:
  <a href="http://www.kuppiya.lk"><img src="http://kuppiya.lk/upload/pic/kuppiya.lk%202.png"/></a>
  
  [​IMG]

  Code:
  <a href="http://www.kuppiya.lk"><img src="http://kuppiya.lk/upload/pic/kuppiya.lk%203.png"/></a>
  
  [​IMG]

  Code:
  <a href="http://www.kuppiya.lk"><img src="http://kuppiya.lk/upload/pic/kuppiya.lk%204.png"/></a>
  


   
  Last edited: Aug 5, 2014
  Wolverine, Nick1864, koliya සහ 4 තවත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 2. Aruna119
  Offline

  Aruna119 ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  354
  Likes Received:
  180
  3
  hodai wageeeee mokada kiyanne......;)aaa30

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. zakAng
  Offline

  zakAng ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 6, 2014
  අදහස්:
  510
  Likes Received:
  276
  2 hodhai wagea..

   
  sajini සහ මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. chamiya
  Offline

  chamiya විශිෂ්ට සාමාජික VERIFIED Super Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  1,593
  Likes Received:
  1,138
  පට්ට පට්ට aaa30aaa30aaa30

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 5. Gihan
  Offline

  Gihan moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  2,727
  Likes Received:
  2,076
  2 hodai ehenam kattiyama taman blog web dagamu neda?

   
  sajini සහ මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 6. Google
  Offline

  Google ප්‍රකට සාමාජික Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  438
  Likes Received:
  637
  මේක හොදයි වගේ
  [​IMG]

   
  Nick1864, sajini, Shamath Udakara සහ 3 තවත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 7. Gihan
  Offline

  Gihan moderator Staff Member VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  2,727
  Likes Received:
  2,076
  mama nm oka damma

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 8. Deneth Rullzz
  Offline

  Deneth Rullzz ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  May 11, 2014
  අදහස්:
  377
  Likes Received:
  226
  sajini, akshalikas, මිහිසර සහ 1 වෙනත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 9. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  ස්තුතියි හැමෝටම aaa30aaa30

   
  sajini සහ Gihan මෙම අදහසට කැමතියි.
 10. Kingshop
  Offline

  Kingshop සාමාජික

  Joined:
  Apr 29, 2014
  අදහස්:
  120
  Likes Received:
  39
  Hmmmm

   
  මිහිසර මෙම අදහසට කැමතියි.
 11. මිහිසර
  Offline

  මිහිසර Founder CEO Staff Member

  Joined:
  Apr 5, 2014
  අදහස්:
  7,225
  Likes Received:
  7,899
  ආයිත් සැරයක් පොඩි මතක් කිරීමක්. පුළුවන් අය උදව්වක් කරන්න. කුප්පියට සාමාජිකයින් වැඩි වන තරමට හැමෝටම හොදයි.
  මොකද එතකොට ගැටලුවකට ඉක්මනින් පිළිතුරක් ලැබෙන්න තියන ඉඩකඩත් වැඩි වෙනවා

   
  sajini, jeewantha, BusterKW සහ 2 තවත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 12. akshalikas
  Offline

  akshalikas විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Jun 3, 2015
  අදහස්:
  2,430
  Likes Received:
  2,047
  [​IMG]

  akshalikas

   
  sajini, මිහිසර, Lalana Prabashwara සහ 1 වෙනත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 13. Gihan_Cxo
  Offline

  Gihan_Cxo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  May 25, 2015
  අදහස්:
  818
  Likes Received:
  786
  1k tibila vedak ne 1i 2i dekama hodai

   
  sajini, මිහිසර, Lalana Prabashwara සහ 1 වෙනත් අය මෙම අදහසට කැමතියි.
 14. BusterKW
  Offline

  BusterKW විශිෂ්ට සාමාජික Super Member

  Joined:
  Feb 3, 2015
  අදහස්:
  1,508
  Likes Received:
  1,750
  මිහිසර, Gihan_Cxo සහ Lalana Prabashwara මෙම අදහසට කැමතියි.
 15. Gihan_Cxo
  Offline

  Gihan_Cxo ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  May 25, 2015
  අදහස්:
  818
  Likes Received:
  786
  ela ela machanla mage eke danda vidihak ne freebitcoin sri lanka web site ek tama hadanava

   
  chinthakapradeep, මිහිසර සහ BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 16. ECashLKPro
  Offline

  ECashLKPro විශිෂ්ට සාමාජික VERIFIED Super Member

  Joined:
  Aug 13, 2015
  අදහස්:
  1,799
  Likes Received:
  1,057
  තාම හැදුවෙ නැද්ද?

   
 17. හසුන් චතුවා
  Offline

  හසුන් චතුවා ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Sep 2, 2015
  අදහස්:
  846
  Likes Received:
  952
  හිටුකො මමත් දානවා

   
  BusterKW මෙම අදහසට කැමතියි.
 18. Rumesh nonis
  Offline

  Rumesh nonis ක්‍රියාකාරී සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Sep 11, 2015
  අදහස්:
  212
  Likes Received:
  167
  mage blog ekatanm echchara kattiya enne na thama eth mamath danwa

   
 19. CybernetHost
  Offline

  CybernetHost ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED VIP Member

  Joined:
  Jan 23, 2016
  අදහස්:
  690
  Likes Received:
  928
  මේ බැනර තවම තමන්ගේ සයිට් වල දාලා තියෙන අය ඉන්නවද?

   
  Shadow මෙම අදහසට කැමතියි.
 20. මාස්ටර් Yasiru
  Offline

  මාස්ටර් Yasiru ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Aug 15, 2017
  අදහස්:
  237
  Likes Received:
  230
  super wadak kuppiya.lk eka thawath promote wenawa oya wade digatama karan yanna keep it up.

   
  BusterKW සහ CybernetHost මෙම අදහසට කැමතියි.
Share This Page