ගැටළු උෂ්ණත්වය හා ප්‍රතිරෝධය

Discussion in 'වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ගැන' ආරම්භ කරන ලද්දේ Sathmina, Jun 3, 2018.

 1. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩිවේ...
  ධාරාවක ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීමට උෂ්ණත්වය බලපාන්නේ කෙසේද?

   
 2. Hifollowers
  Offline

  Hifollowers ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2016
  අදහස්:
  918
  Likes Received:
  544
  Rθ = R0 ( 1 + αθ)
  Rθ = කියන්නේ θ උශ්නත්වේදී ප්‍රතිරෝධය
  R0 = කියන්නේ සෙල්සියස් / කෙල්වින් බිංදුවේදී ප්‍රතිරෝධය
  α = ප්‍රසාරණතා සංගුණකය
  θ = උශ්ණත්ව අන්තරය

   
  Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 3. G@neo
  Offline

  [email protected] ප්‍රකට සාමාජික

  Joined:
  Jun 19, 2016
  අදහස්:
  744
  Likes Received:
  827
  උශ්නත්වය වැඩි වෙනවා කියන්නේ පරමාණු වල කම්පනය වැඩි වීම.දාරාව ගැලීම කියන්නේ එලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය වීම.පරමාණු කම්පනය වෙනකොට එලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය වෙන්න බාදායි.හරියට සෙනග පිරුනූ නටන මිනිස්සු ඉන්න බස් එකක කොනක ඉඳන් කොනකට යන්න අමාරුයි, ඒ මිනිස්සු ම නිසලව ඉන්නව අවස්තාවකට වඩා වගේ.මට හිතන්නේ නම් එහෙම.

   
  Madhawa Habarakada සහ Sathmina මෙම අදහසට කැමතියි.
 4. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  තව ටිකක් පුලුවන්නම් පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්ද ?
  :):)

   
 5. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  Thanks machan....:Feel:

   
 6. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  @Hifollowers තව ටිකක් පුලුවන්නම් පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්ද ?
  :):)

   
 7. Hifollowers
  Offline

  Hifollowers ප්‍රකට සාමාජික VERIFIED

  Joined:
  Apr 5, 2016
  අදහස්:
  918
  Likes Received:
  544
  සාර්ථක පිළිතුරකි
  ඔය සමීකරණය තියෙන්නෙ උශ්ණත්වයේදී කොහොමද ප්‍රතිරෝධය එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න.හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි පරිපථයක් හදනවා කියලා සෙල්සියස් බින්දුවේදී එතකොට ඔයාගෙ පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය ඕම් 100 යි කියලා හිතමුකෝ.ඇත්ත කතාව නං සාමනය පරිසර උශ්ණත්වය සෙල්සියස් 30 ක් විතර වෙනවනේ එතකොට කලින් තිබුනට වඩා ප්‍රතිරෝධය ටිකක් වැඩියි. ඕම් 110 ක් විතර කියලා හිතමුකෝ.මේ සමීකරණේ ඇල්ෆා ඒ ද්‍රව්‍ය මත රදා පවතින නියතයක්.හැබැයි මේක ද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයට වෙනස් වෙනවා.ඇල්ෆා අඩු වෙන්න අඩු වෙන්න ඒ ද්‍රව්‍යයේ උශ්ණත්වය එක්ක ප්‍රතිරෝධය වෙනස් විම අඩුයි.මම හිතනවා තේරුම් යන්න ඇති කියලා.
  සමීකරණයට අදේශයෙන්
  Rθ = R0 ( 1 + αθ)
  110 = 100 ( 1 + α ( 30-0 ))

   
 8. Sathmina
  Offline

  Sathmina ක්‍රියාකාරී සාමාජික

  Joined:
  Nov 29, 2015
  අදහස්:
  223
  Likes Received:
  125
  Thnks a lot mchn.

   
Share This Page