ගැටළු අපේ pc එකේ තියන file name,log උනු site වගේ දේවල් වෙන කෙනෙක්ට බලාගන්න පුලුවන් software මොනවද?

Discussion in 'සොෆ්ට්වෙයා' ආරම්භ කරන ලද්දේ Dishan Hasaral, Jun 26, 2018.

 1. Dishan Hasaral
  Offline

  Dishan Hasaral සාමාජික

  Joined:
  Apr 17, 2016
  අදහස්:
  118
  Likes Received:
  46
  අපේ pc එකේ තියන file name,log උනු site වගේ දේවල් වෙන කෙනෙක්ට බලාගන්න පුලුවන් software මොනවද?

   
 2. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
  Trojan kiyana malware wargaya ekak.

   
 3. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
 4. Dasun123
  Offline

  Dasun123 සාමාජික

  Joined:
  Mar 11, 2018
  අදහස්:
  145
  Likes Received:
  73
Share This Page